Công văn cục khảo thí gửi ĐH Bách khoa Hà Nội về bài thi Aptis