Help with Search courses

Fundamental of Computer Network - MT106DV01 - 1288 - 00515 - Ngo Viet Phuong

Môn học cung cấp kiến thức tổng quát về mạng máy tính như mô hình OSI, mô hình TCP/IP. Cách cài đặt cấu hình cơ bản trên các thiết bị như: switch, router, accesspoint và router ADSL /FTTH.

Hỗ trợ sinh viên trong việc học môn Mạng máy tính cơ sở 

Công nghệ mạng - MT271DV01 - 1277 - 0586 - LE THANH SON

Môn học cung cấp kiến thức tổng quát về mạng máy tính như mô hình OSI và mô hình TCP/IP. Môn học còn cung cấp kiến thức cơ bản về các thiết bị mạng như Router, Switch, Hub, cùng với cách bấm cáp để nối giữa các thiết bị. Ngoài ra, môn học còn trang bị kiến thức về mạng ngang hàng, mạng Client/Server, LAN, MAN, WAN, giao thức IP và cách chia subnet trên địa chỉ logic (IP).

Môn học còn cung cấp tổng quan về các dịch vụ mạng ở lớp trên của Hệ điều hành và tầng ứng dụng như các dịch vụ mạng của HĐH Microsoft Windows và HĐH Linux.

Teacher: Le Thanh SON

Quản Trị Linux 1 - Hồ Hải Văn

Môn học Quản trị Linux được chia thành hai học phần liên tiếp nhau là Quản trị Linux 1 (MT392D) và Quản trị Linux 2 (MT492D). Hai học phần này giúp sinh viên nắm vững kiến thức để quản trị một hệ thống Linux doanh nghiệp theo distro Redhat Enterprise bao gồm quản trị hệ thống người dùng, file system, partitions, LVM và quản trị mạng với các dịch vụ DNS, FTP, NFS, SSH, mail, web.

Quản trị Linux 1 (MT392D) bao gồm hai phần:

 Nhắc lại các kiến thức cơ bản về Linux như công cụ xử lý văn bản vi/vim, cấu hình máy in, quản lý process, xử dụng shell, lập trình shell, tìm kiếm file, network client (scp, rsync, wget,..), quản lý người dùng.

 Quản lý hệ thống: quản lý gói cài đặt, cấu hình kernel, dịch vụ của hệ thống (cron, NTP, syslog), quản lý người dùng, quản lý filesystem, partition, LVM, cấu hình network.

Teacher: Ho Hai VAN

Nguyễn Tấn Cầm - Cryptography Fundamentals

Khóa học trong khuôn khổ chương trình huấn luyện giảng dạy trực tuyến của HSU.

Trong khóa học này, chúng ta tìm hiểu một số khái niệm căn bản về mật mã học.

Giảng viên: Nguyễn Tấn Cầm