Bộ môn Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông

Help with Search courses

Nội dung phương tiện TTNN_2473_2011

Mỗi phương tiện truyền thông nghe nhìn thường sử dụng nhiều thể loại nội dung rất đa dạng và phong phú. Đặc biệt trong những năm gần đây, khi hệ thống kỹ thuật số và nhiều phương tiện mới ra đời, lại càng xuất hiện nhiều phương thức xây dựng nội dung mới ngày càng được người sử dụng quan tâm rộng rãi. Môn học này có mục đích: cung cấp có sinh viên những kiến thức cơ bản của việc xây dựng nội dung, kiến tạo chuyện kể, sau đó hệ thống hóa ở mức tương đối các loại hình nội dung của ngành đang được sử dụng trên một số phương tiện truyền thông chính (phát thanh, truyền hình, điện ảnh, phương tiện truyền thông mới), phân tích các đặc thù nội dung của mỗi loại hình cũng như những yêu cầu kỹ thuật của mỗi loại hình đó. 

Bên cạnh việc phân tích mối tương quan giữa nội dung và phương tiện truyền thông, môn học sẽ dành thời lượng lớn cho các kiến thức căn bản về vai trò của kịch bản, format... trong sản xuất sản phẩm truyền thông, đọc hiểu và phân tích khả năng sản xuất các thể loại kịch bản, format... dùng trong phát thanh, truyền hình và điện ảnh, tìm hiểu về quy cách thể hiện kịch bản, kỹ thuật viết kịch bản, với các phần mềm chuyên dụng.

 

Dẫn nhập NN hình ảnh và âm thanh

Môn học Dẫn nhập Ngôn Ngữ Hình Ảnh Và Âm Thanh

Giảng viên: Đỗ Quốc Trung

Teacher: Do Quoc Trung