Help with Search courses

Bồi dưỡng mlearning 2021

Buổi tập huấn mlearning cho gvtg mới của Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen

Truyền thông và Xã hội - Le Vu Phuong Thuy

Internet, điện thoại thông minh, truyền hình cáp, truyền hình số mặt đất và vệ tinh, truyền hình thông minh…: cùng với thế kỷ 21, các phương tiện truyền thông số đang khiến xã hội con người thay đổi, gây những ảnh hưởng to lớn lên đời sống của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng. Những phương tiện truyền thông đó là gì? Chúng tuân theo nguyên lý hoạt động nào? Chúng gây ra những ảnh hưởng như thế nào? Con người có là nạn nhân? Hay là tác nhân của truyền thông?... Môn học này trả lời những câu hỏi đó.


Tin học chuyên ngành 1 - Adobe Illustrator- Nguyễn Thị Lan Trúc

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về thiết kế đồ họa thông qua việc sử dụng phần mềm Adobe Illustrator. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức để sử dụng các công cụ vẽ, biết cách phối hợp màu sắc, sử dụng một số lệnh và hiệu ứng để thiết kế Logo, Poster, Brochure, Catalogue, Lịch, Bao bì sản phẩm, và một số ấn phẩm quảng cáo khác… Qua môn học này sinh viên sẽ biến chúng thành các công cụ hữu ích hỗ trợ hiệu quả cho việc học tập một số môn khác sau này và kể cả sau khi đi làm.