Help with Search courses

Nhập môn biên kịch_1866_2231

Nhập môn biên kịch_1866_2231

Phát triển ý tưởng và xây dựng kịch bản là một trong những khâu quan trọng nhất và tốn nhiều thời gian nhất của quy trình sản xuất một tác phẩm điện ảnh. Có kiến thức về xây dựng kịch bản gần như là một yêu cầu bắt buộc với mỗi nhà làm phim cho dù ở vị trí sáng tạo nào trong ekip. Qua đó mỗi thành phần trong đoàn đều có thể nắm bắt, tiếp nhận và xử lí kịch bản ở tất cả các khâu. Bắt đầu từ kịch bản phim ngắn, các nhà làm phim dần thử nghiệm công tác kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh, thực hành trước khi sẵn sàng cho việc sáng tác các tác phẩm điện ảnh hoàn chỉnh sau này. Môn học “Nhập môn biên kịch” nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của việc xây dựng kịch bản phim, kiến tạo chuyện kể, cấu trúc và lối kể chuyện. 

Bên cạnh đó, sinh viên sẽ tìm hiểu về quy cách thể hiện kịch bản, kỹ thuật viết kịch bản phim ngắn, trình bày đề cương kịch bản điện ảnh, và sử dụng các phần mềm chuyên dụng.

Teacher: Do Quoc Trung