Help with Search courses

Tiếng Trung 1- TQ101DV02- 02700- Phạm Thành Anh

Khoá học cung cấp kiến thức về ngữ âm, từ vựng, và các mẫu câu giao tiếp thông thường 

Tiếng Trung 1- TQ101DV02- 01995- Trần Thị Cẩm Tú

Khoá học Tiếng Trung 1 này cung cấp các kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng và các cách diễn đạt trong từng tình huống giao tiếp thực tế