Bộ môn Thiết kế Nội thất

Help with Search courses

Đồ án 2 - Ngoại Thất - Dương Ngọc Quỳnh Lâm

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành thiết kế cảnh quan.

Trong quá trình sáng tác, ngoài việc thực hiện nghiên cứu công trình qua các bản vẽ, sinh viên còn nghiên cứu bố cục và hình khối trong không gian qua việc thực hiện mô hình để qua đó có một khái niệm đầy đủ về một công trình trong thực tế.