Báo cáo nghiên cứu phân biệt giới (PTTTien et al., 2018)

Các bạn có thể tham khảo bài báo cáo của nghiên cứu này. Trong phần đầu (từ đầu đến trước phần Methods), bạn hãy để ý xem cách tác giả đặt vấn đề và nêu câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu như thế nào nhé! 

Link bài tiếng Anh: https://osf.io/preprints/socarxiv/qgr75/

Click https://osf.io/kexr2/ link to open resource.