Hỏi & Đáp

Chào mừng bạn đến với diễn dàn thảo luận của môn Phương pháp nghiên cứu khoa học trong tâm lý học. SV được khuyến khích post câu hỏi thảo luận hoặc trả lời câu hỏi của GV và các bạn cùng học ở forum này, không nhất thiết phải đợi GV. Sự tham gia tích cực vào forum cũng sẽ được đánh giá vào điểm quá trình (20%) giống như tham gia thảo luận trực tiếp trên lớp học. 
(There are no discussion topics yet in this forum)