TỔNG QUAN DU LỊCH - GV: PHÙ TRƯỜNG THẮNG

Từ giữa thế kỷ 19,du lịch bắt đầu phát triển mạnh và ngày nay đã trở thành một hiện tượng kinh tế xã hội phổ biến. Nhiều nước đã lấy chỉ tiêu đi du lịch của dân cư là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc sống.