Nhập môn Hệ thống thông tin quản lý (GV: ThS. Phạm Thị Thanh Tâm)

Môn học này sẽ tập trung giới thiệu cho bạn Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL) là gì, chúng ảnh hưởng đến công việc hiện tại và tương lai của bạn và doanh nghiệp như thế nào. Bạn cũng sẽ học cách áp dụng các hệ thống thông tin trong nhiều chức năng kinh doanh như tiếp thị, kế toán, tài chính, quản lý và quản lý chuỗi cung ứng,… Ngoài ra, bạn sẽ có cơ hội để cải thiện các kỹ năng thực hành cơ bản của bạn với các bảng tính, cơ sở dữ liệu và các công cụ dựa trên Web.

Môn học sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức cơ bản để có thể tương tác, quản lý các hệ thống thông tin doanh nghiệp dễ dàng và hiệu quả hơn.