Nhập môn hệ thống thông tin quản lý (GV: Đỗ Trọng Danh)

Hệ thống thông tin quản lý (MIS) là một phần không thể tách rời trong thế giới ngày càng hiện đại, nhiều cạnh tranh và biến đổi. Sử dụng hệ thống thông tin một cách hiệu quả là chìa khóa để mang lại thành công và là cách để tạo ra lợi thế cạnh tranh quan trọng cho doanh nghiệp. Sự thành công của các công ty hàng đầu thế giới như Dell, WalMart đã chứng minh điều này. 


Teacher: Do Trong DANH