Kỹ Năng Truyền Thông - 1258 - Nguyễn Ngọc Minh - HK Hè

Môn học giúp cung cấp những kiến thức, kỹ năng về truyền thông chuyên nghiệp trong công việc và trong đời sống hàng ngày;

Giúp sinh viên hoàn thiệt tốt các kỹ năng hữu dụng: Viết email;  Viết thư, CV xin việc; Viết các loại báo cáo ngắn, giới thiệu bản thân...

Đặc biệt, sinh viên sẽ biết cách trình bày bài thuyết trình, báo cáo đúng chuẩn

hầu có thể vận dụng tốt vào nhiệm vụ học tập và tham gia làm việc tại các doanh nghiệp sau này.