Xây dựng khóa học E-learning

Khóa học được thiết kế theo cách tiếp cận microlearning. Nội dung tập huấn được tối giản để giúp người học có thể nhanh chóng xây dựng được 1 khóa học theo tiêu chuẩn e-learning cơ bản của Đại học Hoa Sen. Sau khi xem xong 7 video (tổng thời lượng khoảng 120 phút), người học có thể nộp sản phẩm và tải chứng chỉ hoàn thành khóa học nếu đạt điểm 60/100.