Tin học ứng dụng dành ngành DL-KS-NH (GV: Nguyễn Thị Thanh Tâm)

Môn học này sẽ giúp các bạn sinh viên có kiến thức căn bản về Ms Excel và một số phần mềm đơn giản để có thể hiểu và ứng dụng tin học trong việc giải quyết những tình huống cụ thể của lĩnh vực Du lịch, nhà hàng, khách sạn.