Trợ giúp về Tìm kiếm các khóa học

Phương pháp học đại học - Nguyễn Thị Tịnh

Cung cấp cho sinh viên những tri thức khái quát về các lý thuyết học tập, trau dồi các kỹ năng nhằm giúp sinh viên thích nghi tốt nhất với môi trường đại học và công sở sau này.