Trợ giúp về Tìm kiếm các khóa học

Tiếng Hàn 1 - Nguyen Thi My Duyen

Tìm hiểu về tiếng Hàn cơ bản: Nguyên âm, phụ âm và cách phát âm của tiếng Hàn

Giáo viên: Nguyen Thi My Duyen