Karatedo_1133_2034_9h50-12h20

Môn học bao gồm hệ thống những kiến thức về: Lịch sử phát triển karatedo; rèn luyện các kỹ thuật cơ bản trong môn karatedo như: Kumite, luật thi đấu,Tự vệ các kỹ thuật té ngã cơ bản, các bài tập rèn luyện sức nhanh tốc độ, sức mạnh tốc độ, sức bền tốc độ, mềm dẻo, khéo léo, linh hoạt, khả năng phối hợp vận động, tư duy phán đoán…