Karatedo_1132_2034_7h-9h30

Môn học bao gồm hệ thống các kiến ​​thức về: Lịch sử phát triển karatedo; rèn luyện các cơ bản kỹ thuật trong môn karatedo như: Kumite, luật thi đấu, Tự vệ các kỹ thuật té ngã cơ bản, các bài tập rèn luyện sức mạnh nhanh, sức mạnh tốc độ, sức mạnh tốc độ, mềm dẻo , sáng chế, linh hoạt, vận hành hợp tác khả năng, tư vấn chỉ định…