Thể thao văn phòng_1113_2034

Môn thể thao văn phòng bao gồm những kiến thức lý thuyết và một số bài tập thể thao văn phòng. Sử dụng tốt những điều kiện văn phòng để rèn luyện sức khỏe. Thông qua môn học sinh viên phát triển tính tự giác tích cực và thói quen làm việc nhóm. Bên cạnh đó SV còn được rèn luyện các bài tập phát triển sức khỏe thể lực để đáp ứng cho quá trình học tập và lao động sản xuất.