NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO QT311DV01 - NGUYỄN THANH VÂN

Môn học nhấn mạnh tới các kỹ năng lãnh đạo trong tổ chức, doanh nghiệp (DN) qua việc phát triển khả năng tự thích ứng và tự học hỏi. Sau khi kết thúc môn học, sinh viên (SV) sẽ có quan niệm tốt hơn về nghệ thuật lãnh đạo. Quan trọng hơn, với tư cách là một nhà lãnh đạo, với khả năng nhận thức cao, hiểu rõ và phác họa được bối cảnh mà ở đó nghệ thuật lãnh đạo được ứng dụng sẽ giúp nhà lãnh đạo đối phó với những tình huống đưa ra. Môn học sẽ bao gồm lý thuyết về lãnh đạo và thực hành các kỹ năng lãnh đạo hiệu quả, các kỹ năng giao tiếp và ứng xử, các kỹ năng sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng thương lượng để xử lý tình huống. Môn học sẽ được thực hiện qua thảo luận tình huống, đóng kịch, làm bài tập và thuyết trình., ngoài ra SV còn phải tham gia thực tế để phỏng vấn trực tiếp phong cách lãnh đạo để học thêm một vài tình huống gần nhất với thị trường