KỸ THUẬT THƯƠNG LƯỢNG- VÕ THÀNH KHỞI- 02651

Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi chúng ta dù muốn hay không muốn cũng vẫn cứ là một nhà thương lượng. Một nhà quản trị giỏi đương nhiên phải là một nhà thương lượng  giỏi, nhưng để trở thành nhà thương lượng giỏi là điều không đơn giản. Muốn trở thành nhà thương lượng giỏi đòi hỏi phải có kiến thức, có kinh nghiệm, phải học hỏi và phấn đấu không ngừng.

Trong điều kiện hội nhập, thị trường ngày càng mở rộng, cạnh tranh ngày càng gay gắt, muốn chiến thắng được trên thương trường lại càng cần có những nhà thương lượng giỏi.

Chính vì vậy, trong chương trình đào tạo ở các trường đại học luôn có môn học “Thương lượng trong kinh doanh”. Môn học cung cấp những kiến thức cần thiết để giúp SV phấn đấu, rèn luyện để trở thành nhà thương lượng giỏi.