Kỹ năng truyền thông_3959_2031_GV. Thiều Thị Trà Mi

Kỹ năng truyền thông_3959_2031: Môn Kỹ năng truyền thông (KNTT) là môn học quan trọng đối với sinh viên các chuyên ngành. Môn này nhằm cung cấp những kiến thức về truyền thông chuyên nghiệp và trong đời sống hàng ngày. Kiến thức nền tảng gồm khái niệm truyền thông giao tiếp, quá trình truyền thông hiệu quả, yếu tố và các loại truyền thông. Đồng thời, sinh viên được trang bị các kỹ năng hữu dụng như: kỹ năng viết email chuyên nghiệp, kỹ năng viết thư, kỹ năng viết các loại báo cáo ngắn trong công việc, kỹ năng làm nhóm, kỹ năng thuyết trình.