Quản trị nhân sự_GV Lê Phương Giao Linh

Môn học cung cấp cho sinh viên (SV) những kiến thức căn bản về nghiệp vụ Quản Trị Nhân sự (QTNS). Thông qua lý thuyết kết hợp với thảo luận các tình huống, và làm các báo cáo thuyết trình nhóm, SV làm quen với QTNS tại các doanh nghiệp hoặc tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Môn học tập trung nhiều vào phân tích và xử lý tình huống.