Tư duy sáng tạo_2150_1933

Tư duy sáng tạo_2150_1933

Lược sử tư duy sáng tạo con người qua các thời kỳ tiêu biểu cùng vai trò và chức năng của sáng tạo trong đời sống xã hội thường ngày. Sinh viên được thực hành theo nhóm và cá nhân với các lý thuyết tư duy sáng tạo bằng các bài tập thiết kế cụ thể để nắm vững các kỹ thuật sáng tạo có hệ thống