Cảm Thụ Nghệ Thuật Nghe Nhìn

Môn học này giới thiệu một số loại hình nghệ thuật nghe nhìn tiêu biểu (nhiếp ảnh, âm nhạc, điện ảnh, truyền hình) và tạo điều kiện để người học được hướng dẫn tiếp cận, thưởng thức, cảm thụ và trao đổi về những tác phẩm đại diện của các loại hình nghệ thuật này, từ đó xây dựng cho mình cảm quan nghệ thuật nghe nhìn, một yếu tố không thể thiếu của người hoạt động trong lĩnh vực nghe nhìn.