Kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản hành chính thư tín (GV: Nguyễn Đức Quyền)

Môn học trang bị cho sinh viên kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản hành chính theo quy định của nhà nước; giúp sinh viên hiểu và vận dụng văn phong hành chính vào soạn thảo văn bản trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Trong quá trình học, sinh viên được tìm hiểu về quy trình soạn thảo và ban hành văn bản hành chính, được hướng dẫn thực hành soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng như: Công văn, Tờ trình, Thông báo, Báo cáo, Quyết định, Biên bản; sơ lược về soạn thảo Hợp đồng. Bên cạnh đó, sinh viên còn được cung cấp những kiến thức cơ bản về hình thức và cấu trúc thư thương mại tiếng Việt đồng thời được hướng dẫn soạn thảo một số loại thư tín thông dụng như: Thư mời; Thư ngỏ, giới thiệu sản phẩm; Thư khiếu nại; Thư phúc đáp khiếu nại; Thư cám ơn; Thư đề nghị thanh toán.