Pháp luật Đại cương_4201 GV: Phạm Thị Thanh Tuyền

Cung cấp kiến thức về Nhà nước và Pháp luật cho sinh viên. Trang bị cho sinh viên kiến thức pháp luật cơ bản về các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Qua đó, sinh viên biết cách vận dụng kiến thức đã học trong đời sống hằng ngày, có tinh thần "Thượng tôn pháp luật".