21.1_BÓNG BÀN_DC090DV01_500_1694_ĐỖ VŨ ĐĂNG KHOA (Thực Hành)

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về  chế độ dinh dưỡng cho người tham gia tập luyện TDTT. Ngoài ra sinh viên nắm được một số điều luật thi đấu đánh đôi Các nguyên lý cơ bản đường bóng đi, Líp bóng và vụt nhanh thuận tay. Líp bóng trái tay và vụt nhanh trái tay.Các kỹ thuật giao bóng xoáy.

+ Giao bóng xoáy hỗn hợp thuận, trái tay.

+ Gò bóng thuận, trái tay.