21.1_TỰ VỆ NƠI CÔNG SỞ_DC087DV01_1671_ĐỖ VŨ ĐĂNG KHOA (Thực hành)

Tự vệ nơi công sở bao gồm những kiến thức lý thuyết và thực hành tự vệ nơi công sở bằng các tình huống thực tiễn, các kỹ thuật tự vệ được xây dựng trên cơ sở nền tảng khoa học về cấu trúc tư thế giải phẫu cơ thể người và tâm lí vận động nhằm rèn luyện kỹ năng sinh tồn trong xử lí các tình huống cấp bách cần thiết nơi công sở … bên cạnh đó SV còn được rèn luyện các bài tập phát triển sức khỏe thể lực để đáp ứng cho quá trình học tập và lao động sản xuất.