Help with Search courses

NHƯỢNG QUYỀN KINH DOANH - NT305DV01 - 1298 - NGUYỄN QUANG TRUNG

Nhượng quyền kinh doanh khá phổ biến trong nền kinh tế thị trường; việc áp dụng nhượng quyền kinh doanh hầu như thường thấy ở mọi loại phương thức bán lẻ và bán buôn do nhượng quyền kinh doanh là một trong những mô hình giảm thiểu rủi ro cho việc khởi nghiệp kinh doanh. Môn học được thiết kế cho những sinh viên quan tâm đến việc học hỏi các cơ hội và mối đe dọa hiện hữu trong thế giới hiện đại của nhượng quyền kinh doanh với nội dung chính là nghiên cứu lựa chọn đúng thương hiệu nhượng quyền, mua bán và đầu tư hiệu quả khi nhượng quyền kinh doanh. Môn học cũng thảo luận về các ứng dụng, cơ hội, thách thức và thực hiện các mô hình nhượng quyền kinh doanh để mở rộng doanh nghiệp hiện có.

Quản trị và Điều hành Văn phòng 1 - Thực hành_HC103DV02 - Gv: Nguyễn Nam Phương - 00582

Môn Quản trị Văn phòng 1 bao gồm những kiến thức cơ bản nhất liên quan đến những nghiệp vụ thường gặp trong các văn phòng. Trước tiên, môn học cung cấp cho sinh viên thông tin tổng quan về nghề thư ký, chức năng - nhiệm vụ của văn phòng, các kiến thức, kỹ năng, và phẩm chất cần có cùng những cơ hội phát triển nghề nghiệp của người thư ký. Tiếp theo, môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Sơ đồ tổ chức, Công tác thông tin và truyền thông trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, Công tác lễ tân; đồng thời giúp sinh viên nắm bắt và trau dồi Kỹ năng quản trị thông tin hồ sơ, Phương pháp hoạch định và tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các chuyến công tác trong nước và nước ngoài, việc mua sắm và quản lý văn phòng phẩm cùng các trang thiết bị văn phòng.

Phần thực hành sử dụng các trang thiết bị văn phòng: Phần này sinh viên học theo nhóm, được giảng viên hướng dẫn thực hành trực tiếp trên các thiết bị và giúp sinh viên biết cách sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng thông dụng.

NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG

Môn học giúp trang bị kiến thức cho người học về các điều kiện Thương mại Quốc tế (Incoterms), các phương thức thanh toán quốc tế thường dùng và các vấn đề có liên quan đến tỉ gía hối đoái. Đồng thời còn hướng dẫn cách soạn thảo hợp đồng và thư tín thương mại cách thương lượng, đàm phán ngoại thương, và các phương pháp xây dựng các điều khoản của một hợp đồng ngoại thương chuẩn bằng tiếng Anh. Môn học còn hướng dẫn các bước tổ chức thực hiện hợp đồng XNK với các nghiệp vụ thuê tàu, nghiệp vụ bảo hiểm, thủ tục khai báo Hải quan cho hàng hóa XNK.


IMPORT EXPORT MANAGEMENT

The course focus on theoretical and practical. Topics include Incoterms, negotiation, contract, operations, documents, and import/export channel networks…It is designed to provide students with skills and tools necessary for international trade.

Seaport Management and Operation - Bui Duy Thanh

This Course can help student to understand the knowledge related to port operation and management as:

1. The definition and classification, significance, function and generation of  port.

2. The market of port services: Objects, port coverage market area, supply and demand of port services.

3. Seaport technical and material facilities: Berth, terminal and handling equipment.

4. Port management models:  traditional models, modern models, port management reform strategies.

5. Understanding about container.

6. Container port: container terminal structure, loading and unloading container system, operation indicators of a container port

Case Study of Cat Lai Port:

7. Container port operation: receipt and release Vessel, ship operation, loading and unloading Vessel process

8. Gate operations at at Cat Lai Port: 

    - Process of delivery laden import container.

    - Process of receipt laden export container.

    - Process of delivery empty container.

    - Process of receipt empty container.

Nhập môn kinh doanh quốc tế - NT102DV01 - 1311 - 2127 - La Hoàng Lâm

Nhập môn Kinh doanh quốc tế sẽ trang bị cho người học những đặc điểm và diễn biến của môi trường kinh doanh toàn cầu, sự khác biệt giữa các quốc gia về kinh tế chính trị, pháp luật, văn hóa giữa các quốc gia; một số lý thuyết thương mại quốc tế; quan niệm đạo đức và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong kinh doanh quốc tế; hệ thống tài chính và trao đổi thương mại, đầu tư, chiến lược của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế.

 

Teacher: La Hoang LAM

Kinh tế Vĩ Mô - QT102DV01 - 1311 - 2127 - La Hoàng Lâm

Môn hoc trang bi ̣cho sinh viên những kiến thứ c cơ bản về hoạt động của nền kinh tế và cách thức nền kinh tế vận hành theo sự điều tiết vĩ mô nền kinh tế của nhà nước. Từ đó giúp cho sinh viên có khả năng hiểu, phân tích, đánh giá và dự đoán được tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô đến các hoạt động của đời sống trong thực tiễn.


Teacher: La Hoang LAM

ĐẦU TƯ QUỐC TẾ - NT301DV02 - 1295 - Nguyễn Quang Trung

Môn học nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến hoạt động của nhà tư bản tư nhân và chính phủ trong việc bỏ vốn đầu tư từ nước này sang nước  khác (cả 2 loại hình đầu tư trực tiếp và gián tiếp). Đồng thời môn học cũng đề cập chi tiết đến các hình thức đầu tư, từ đó giúp cho nhà đầu tư quyết định lựa chọn hình thức đầu tư thích hợp với khả năng đầu tư của mình và phù hợp với yêu cầu của nước  nhận đầu tư.

International Business Management- NT401DE01- 02596- Nguyen Ngoc Cau

This course provides the knowledge and skills in order that international business managers can capture characteristics and changes in the global business environment. On that basis, it focuses on analyzing business strategies of multinational enterprises such as international expansion strategies, foreign market entry strategies, building and consolidating subsidiaries and affiliates worldwide. In addition, international business operations are also investigated concerning production, exporting, outsourcing, logistics, marketing, and human resource management. Therefore, this course can help students visualize the planning process for business expansion of a multinational enterprise/corporation.


QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU - Gv: TRẦN THỊ TRÚC LAN

Môn học bao gồm lý thuyết và thực hành. Sinh viên được trang bị các kiến thức về Incoterms, đàm phán, hợp đồng, tổ chức thực hiện hợp đồng, bộ chứng từ và mạng lưới xuất nhập khẩu…Môn học được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng và công cụ cần thiết cho ngành ngoại thương.