Help with Search courses

Điện ảnh đại cương_4188_2131

Môn Điện ảnh đại cương là lời mời những nhà làm phim tương lai, sinh viên năm nhất ngành Phim, tiếp cận Điện ảnh như một nghề nghiệp dấn thân.

Nghiệp vụ đạo diễn_2561_2131

Môn học Công tác đạo diễn giúp sinh viên tìm hiểu và nắm vững các nghiệp vụ đạo diễn cần thiết: phân tích các phân đoạn trong kịch bản, xây dựng không khí và cách thể hiện bộ phim, truyền tải góc nhìn đạo diễn đến khán giả bằng dàn cảnh và khuôn hình, và đặc biệt nhấn mạnh vào công tác chỉ đạo diễn xuất. 

Đây là môn học thực hành đặc biệt chỉ dành cho các sinh viên muốn phát triển kỹ năng đạo diễn.