Nhóm chương trình đào tạo dành cho tân sinh viên.

Help with Search courses

Sinh hoạt đầu khóa tân sinh viên 2019 - 2020

Môn học được thiết kế nhằm cung cấp cho Tân sinh viên khóa 2019 những thông tin cơ bản về trường khi sinh viên nhập học học kỳ đầu tiên