Help with Search courses

Kỹ Năng Truyền Thông - Gv Nguyễn Quốc Dũng

Môn Kỹ Năng Truyền Thông (KNTT) cung cấp những kiến thức về truyền thông, như khái niệm truyền thông giao tiếp, quá trình truyền thông hiệu quả, yếu tố và các loại truyền thông giúp sinh viên đạt hiệu quả cao trong việc tiếp nhận và truyền đạt thông tin ở mọi môi trường khác nhau. Đồng thời, sinh viên được trang bị các kỹ năng hữu dụng như kỹ năng viết email chuyên nghiệp, kỹ năng viết thư, kỹ năng viết các loại báo cáo trong công việc, kỹ năng làm nhóm, kỹ năng thuyết trình. Đặc biệt qua môn học này sinh viên sẽ biết trình bày báo cáo khoa học theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, và được thực hành các kỹ năng qua các case study (trường hợp hay tình huống thực tế) tại lớp và có thể vận dụng ngay các kỹ năng này vào hoạt động giao tiếp thường ngày hay giao tiếp trong môi trường nghề nghiệp của các em.

Sinh viên được yêu cầu tham khảo tài liệu được cung cấp, làm bài tập trên lớp và các bài kiểm tra đánh giá cá nhân-nhóm đúng hạn. Khuyến khích sự sáng tạo, tinh thần làm việc nhóm, và ý thức kỷ luật nơi sinh viên. 


Kỹ Năng Truyền Thông - 20.1A - Nguyễn Ngọc Minh - Lớp 2458

Môn học giúp cung cấp những kiến thức, kỹ năng về truyền thông chuyên nghiệp trong công việc và trong đời sống hàng ngày; Giúp sinh viên hoàn thiệt tốt các kỹ năng hữu dụng:  Viết email;  Viết thư, CV xin việc; Viết các loại báo cáo ngắn... Đặc biệt, sinh viên sẽ biết cách trình bày bài thuyết trình, báo cáo đúng chuẩn hầu có thể vận dụng tốt vào nhiệm vụ học tập và tham gia làm việc tại các doanh nghiệp sau này.

Kỹ Năng Truyền Thông - 20.1A - Nguyễn Ngọc Minh - Lớp 1739

Môn học giúp cung cấp những kiến thức, kỹ năng về truyền thông chuyên nghiệp trong công việc và trong đời sống hàng ngày; Giúp sinh viên hoàn thiệt tốt các kỹ năng hữu dụng:  Viết email;  Viết thư, CV xin việc; Viết các loại báo cáo ngắn... Đặc biệt, sinh viên sẽ biết cách trình bày bài thuyết trình, báo cáo đúng chuẩn hầu có thể vận dụng tốt vào nhiệm vụ học tập và tham gia làm việc tại các doanh nghiệp sau này.

Kỹ năng truyền thông-20.1A-2031-1740-T2-C2-Cô Ngọc

Môn Kỹ năng truyền thông (KNTT) là môn học quan trọng đối với sinh viên các chuyên ngành. Môn này nhằm cung cấp những kiến thức về truyền thông chuyên nghiệp và trong đời sống hàng ngày. Kiến thức nền tảng gồm khái niệm truyền thông giao tiếp, quá trình truyền thông hiệu quả, yếu tố và các loại truyền thông. Đồng thời, sinh viên được trang bị các kỹ năng hữu dụng như: kỹ năng viết email chuyên nghiệp, kỹ năng viết thư, kỹ năng viết các loại báo cáo ngắn trong công việc, kỹ năng làm nhóm, kỹ năng thuyết trình. Qua môn học này sinh viên sẽ được thực hành các kỹ năng qua các case studies (trường hợp hay tình huống thực tế) tại lớp hoặc/và trên Mlearning và áp dụng ngay các kỹ năng này vào giao tiếp hàng ngày ở mọi môi trường.

Teacher: Doan Thi Ngoc

Phương pháp học đại học - GV Thiều Thị Trà Mi

Môn PPHDH giúp sinh viên tự xác định mục tiêu học tập và lên kế hoạch học tập hiệu quả ở bậc đại học. Sinh viên được học và thực hành những kỹ năng căn bản liên quan đến nghe giảng, đọc tài liệu, viết luận và thuyết trình trong môi trường học thuật và phát triển bản thân trong tiến trình học tập bậc cao. Sinh viên có nhiều cơ hội ứng dụng các kiến thức và kỹ năng kể trên vào khảo cứu các chủ đề thiết thực trong cuộc sống.

Kỹ Năng Truyền Thông - 20.1A-2031-1738-T2-C1-Cô Ngọc

Môn Kỹ Năng Truyền Thông (KNTT) là môn học quan trọng đối với sinh viên các chuyên ngành. Môn này nhằm cung cấp những kiến thức về truyền thông chuyên nghiệp và trong đời sống hàng ngày. Kiến thức nền tảng gồm khái niệm truyền thông giao tiếp, quá trình truyền thông hiệu quả, yếu tố và các loại truyền thông. Đồng thời, sinh viên được trang bị các kỹ năng hữu dụng như: kỹ năng viết email chuyên nghiệp, kỹ năng viết thư, kỹ năng viết các loại báo cáo trong công việc, kỹ năng làm nhóm, kỹ năng thuyết trình. Đặc biệt qua môn học này sinh viên sẽ biết trình bày báo cáo khoa học theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, và được thực hành các kỹ năng qua các case study (trường hợp hay tình huống thực tế) tại lớp và áp dụng ngay các kỹ năng này vào giao tiếp hàng ngày ở mọi môi trường.  

Teacher: Doan Thi Ngoc