Help with Search courses

Kỹ năng sử dụng tiếng Việt - Đỗ Thị Bích Lài lớp 1900 (mã lớp 1340)

Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng về kỹ năng, kỹ thuật soạn thảo / tạo lập văn bản khoa học, văn bản hành chính – công vụ và các loại văn bản thông thường khác trong tiếng Việt, đồng thời trang bị những kiến thức, kỹ năng tiếp thụ, phân tích, biên tập các thể loại văn bản nói trên. Ngoài ra, môn học còn rèn luyện các kỹ năng viết đúng chính tả, đúng ngữ pháp – ngữ nghĩa khi thực hiện soạn thảo văn bản; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, sự tôn trọng tiếng mẹ đẻ - tiếng Việt, ngôn ngữ giao tiếp chính thức trong xã hội Việt Nam.