Các lớp Ngành Thiết Kế Đồ Họa, HK1931

Help with Search courses

Sản Xuất Sản Phẩm Truyền Thông - Tran Thi Nhat Tram

Môn học giới thiệu về quy trình sản xuất sản phẩm truyền thông số, các giai đoạn thực hiện từ khi nhận brief của khách hàng, nghiên cứu phát triển ý tưởng đến giai đoạn thực hiện và nghiệm thu. Môn học chú trọng vào công tác sản xuất phim: trước sản xuất, trong khi sản xuất và sau khi sản xuất (giai đoạn hậu kỳ). SV được yêu cầu tổ chức sản xuất một clip Music Video hoặc một Short Film 3-5mins hoặc Trailer cho film từ 30-45s hoặc một clip quảng cáo sản phẩm từ 30-45s. Sử dụng những phần mềm đơn giản như iMovie, iPhoto hoặc những phần mềm dựng phim của điện thoại Smartphone. Không đòi hỏi cao về thiết bị cũng như chất lượng mà chú trọng phần phân chia công việc & trách nhiệm của từng thành viên.