Help with Search courses

Thi Cuối Kỳ Môn Luật Kinh Tế

HƯỚNG DẪN THI TRẮC NGHIỆM MÔN LUẬT KINH TẾ

Thời gian làm bài 90 phút

Bước 1: Truy cập link http://MLearning.hoasen.edu.vn

Bước 2: Nhập địa chỉ email đầy đủ và password vào textbox của góc phải màn hình

Lưu ý:

Bước 3: Tìm và bấm vào mục THI CUỐI KỲ MÔN LUẬT KINH TẾ. Sau khi bạn bấm vào, màn hình sẽ xuất hiện Attempt quiz now.

Bước 4: Bấm vào Attempt quiz now để bắt đầu làm đề thi. Sau khi bạn chọn Attempt quiz now thì chọn Start attempt.

Bước 5: Chọn Start attempt khi đã sẵn sàng để bắt đầu thi.

Bước 6: Chọn MỘT câu trả lời đúng  nhất ở các câu trả lời a, b, c, d….Để chọn câu hỏi kế tiếp các bạn có thể thực hiện 1 trong 2 cách sau:

  • Cách 1: chọn Câu hỏi kế tiếp
  • Cách 2: Chọn số 2 tại mục Quiz navigation

Bước 7: Chọn Kết thúc khi đã làm xong đề thiNếu bạn còn thời gian và muốn nộp bài thì sẽ chọn mục Submit all and finish.

Bước 8 (cuối cùng): Chọn Submit all and finish để hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm.

Teacher: Dao Duy TAN