Help with Search courses

TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH-HC132KV03-NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY

Môn học hướng đến việc củng cố cho sinh viên các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt. Đây là những kỹ năng thiết yếu đối với tất cả các chuyên ngành, đặc biệt là với những người làm công tác thư ký, trợ lý, nhân viên văn phòng. Chương trình tập trung vào việc thực hành thông qua quá trình xử lý những tình huống gắn với thực tiễn sử dụng tiếng Việt. Trên cơ sở đó, năng lực giao tiếp của người học dần được cải thiện, phục vụ cho nhu cầu công việc và cuộc sống của bản thân.


Tiếng Anh Thư Ký Y Khoa - Level 1 - Nguyen Duong Binh

This course is designed to equip students with basic and essential language skills that can help them fulfill their clerical work in hospitals, clinics, etc. Moreover, students’ language skills will be improved thanks to the exposure to reading texts, exercises and practical situations.

Course books:

English for Secretaries and Administrative Personnel 2nd Edition: Student’s book + Workbook + cassette (Units 1-7)

Oxford English for Careers – Nursing 1 (Units 1-7)