Ngành Thiết Kế Thời Trang, HK1931

Help with Search courses

Nguyên lý Thiết kế Thời Trang_HK1931

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng hợp về lý thuyết thời trang, các xu hướng và cảm hứng thời trang, hình bóng và đường nét trang phục từ thế kỷ 19 đến hiện tại.