Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Học kỳ Tết 2020 HK1932

Help with Search courses

Brand Identity Design_HK1932

Brand Identity Design_HK1932

Gv: Trần Thị Nhật Trâm

Nguyên lý thị giác -0100 -HK1932- Biện Xuân Trường

Nguyên lý thị giác 0100 HK1932

Gv: Biện Xuân Trường

Một graphic designer - người có thể giải quyết vấn đề một cách sáng tạo - là người được đào tạo để nghĩ ra, lên kế hoạch, và thể hiện thiết kế nhằm truyền đạt ý tưởng một cách giàu hình ảnh và trí tưởng tượng đến một số đối tượng người xem nhất định bằng bất cứ phương tiện truyền đạt nào. Để hình ảnh được truyền đạt hiệu quả đòi hỏi nhà thiết kế đồ họa phải nắm vững nguyên lý thị giác cũng như vận dụng thành thạo các yếu tố và nguyên lý thiết kế.

 

Môn học đề cập tới mối quan hệ của thị giác, ánh sáng, hình thể, màu sắc trong phạm vi học và làm thiết kế. Đây là bước đầu nền tảng chuẩn bị cho sáng tạo của các nhà thiết kế tương lai thao tác tìm những khác biệt của nhận thức cái đẹp. Thông qua những bài tập sáng tạo nhằm khuyến khích sự trải nghiệm và phát triển theo cách thức riêng của từng cá nhân. Môn học khuyến khích sinh viên phát triển và luyện tập thành thục những kỹ năng về tư duy và kỹ thuật đối với những yếu tố đồ họa cơ bản giúp phân biệt một nhà thiết kế đồ họa với một kỹ thuật viên vi tính