Help with Search courses

Introduction to Management copy 1

The course introduces the learners to the key management functions in order to examine how these contribute to organizational performance.

Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh-QT310DV01-202003 (GV: Đặng Hoàng Minh Quân)

Khóa học này nhấn mạnh đến việc vận dụng nghiên cứu khoa học như là một công cụ để nhận diện và đề xuất các phương pháp giải quyết các vấn đ trong kinh doanh. Nội dung bao gồm hiểu biết các phương cách nghiên cứu, quá trình nghiên cứu, áp dụng cách thiết kế nghiên cứu phù hợp, vận dụng các kiến thức nguyên lý thống kê và kinh tế lượng trong việc phân tích dữ liệu, soạn thảo và trình bày đề cương nghiên cứu cũng như viết một báo cáo nghiên cứu.